Leerlingenparticipatie

De leerlingenraad

Uit het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar worden 2 leerlingen verkozen die zetelen in de leerlingenraad. Deze leerlingen worden verkozen door hun klasgenoten.  Het doel is om de leerlingenparticipatie te verhogen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen onder begeleiding van een of meerdere personeelsleden van de school.  Er wordt voor een beknopt verslag van de bijeenkomst gezorgd. Dit verslag wordt op de website geplaatst. Je vindt deze terug bij de rubriek ‘leerlingenraad’.

Op de leerlingenraad worden:

 • voorstellen van de leerlingen besproken. De afgevaardigden van de leerlingenraad brengen de                agendapunten aan. De leerlingen van het lager kunnen hun voorstellen, bemerkingen, … overbrengen  via de ‘brievenbus van de leerlingenraad’.
 • afspraken gemaakt op vraag van medeleerlingen, ouders of schoolteam.

De vertegenwoordigers van de leerlingenraad krijgen ook verantwoordelijkheid toegewezen van projecten die zij uitgewerkt hebben; bijvoorbeeld: de speelgoedkoffer, de geluidsinstallatie, de “vergeet-mij-nietjes”, het stoepkrijt, …

De leerlingen mogen maximaal twee schooljaren in de leerlingenraad zetelen, tenzij er geen andere kandidaten zijn.  Deze regel werd op voorstel van leerlingen ingevoerd om andere leerlingen ook een kans te geven om in de leerlingenraad te zetelen.

De speelgoedkoffer

Op vraag van leerlingen werd er speelgoed aangekocht en werd er een reglement opgesteld door en     voor de leerlingen.

 • De speelgoedkoffer wordt alleen tijdens de middagspeeltijd gebruikt.
 • Als er misbruik wordt gemaakt van het speelgoed, dan mag je één week niet meer met spelen met het speelgoed van de speelgoedkoffer. Je moet het speelgoed gebruiken waarvoor het dient.
 • Je moet het speelgoed terugbrengen wanneer je er niet meer mee speelt, je mag het niet aan iemand anders geven. Als je dat niet doet, mag je één week niet meer met het speelgoed van de speelgoedkoffer spelen.
 • De leden van de leerlingenraad houdt een lijst bij van wie met welk speelgoed speelt, elke middag zijn er 2 leerlingen verantwoordelijk.
 • Er moet opgelet worden dat niet altijd dezelfden met een bepaald speelgoed speelt. Laat iedereen aan de beurt komen.
 • Wanneer speelgoed stuk is, moet dit aan meester Berto bezorgd worden.

 

De geluidsinstallatie

Op voorstel van de ouderraad werd er door de ouderraad een geluidsinstallatie aangekocht voor de                 leerlingen.  De leerlingen mogen deze installatie tijdens de middagspeeltijd gebruiken om muziek af te          spelen waarop ze bijvoorbeeld kunnen dansen.

Op een bijeenkomst van de leerlingenraad werden de volgende afspraken gemaakt:

 • De box wordt alleen ’s middags gebruikt.
 • De groep die aan de beurt is mag de muziek kiezen.

De andere groepen mogen dan ook wel meedansen.

maandag:            1ste, 2de en 3de leerjaar meisjes

dinsdag:              1ste, 2de en 3de leerjaar jongens

donderdag:        4de, 5de en 6de leerjaar meisjes

vrijdag:                 4de, 5de en 6de leerjaar jongens

 • Als de groep die aan de beurt is geen muziek bij heeft, mag een ander kind voor muziek zorgen. De verantwoordelijke van de leerlingenraad houdt een beurtrol bij zodat iedereen aan beurt kan komen.
 • Als je de geluidsinstallatie wil gebruiken, moet je altijd bij de verantwoordelijke van de leerlingenraad zijn, enkel deze leerling mag de installatie klaarzetten.

(Indien de verantwoordelijke van de geluidsinstallatie er niet is, kan je terecht bij een                                                   ander lid van de leerlingenraad.)

Matten en stoepkrijt

De leerlingen krijgen matten ter beschikking.  Als ze er gebruik van willen maken (vb. handenstand),     dan kunnen ze terecht bij de verantwoordelijke van de leerlingenraad.

De leerlingen krijgen stoepkrijt ter beschikking.  Als ze er gebruik van willen maken, dan kunnen ze         terecht bij de verantwoordelijke van de leerlingenraad.

Afspraak: er mag alleen op de grond getekend worden met het stoepkrijt.

Voetbal

Op vraag van een aantal leerlingen van de lagere klassen, die weinig aan bod kwamen bij het voetbalspel, werden op de leerlingenraad en in overleg met de voetballers onderstaande afspraken gemaakt.

Beurtrol voetbal tijdens de middagspeeltijd.

Welke groep mag op het voetbalveld met de grote doelen?

maandag middagspeeltijd dinsdag

middagspeeltijd

donderdag

middagspeeltijd

vrijdag

middagspeeltijd

groep 1 groep 2 groep 1 groep 2

Aandachtspunten :

 • Het niet strikt toepassen van de afspraak heeft in het verleden vaak tot onenigheid en ruzie geleid. Dus wanneer groep 1 aan de beurt is, mag niemand van groep 2 deelnemen aan het voetbal en omgekeerd.
 • De groep die niet aan beurt is, mag zich niet rond het terrein bevinden, deze groep dient iets anders te gaan spelen en zij mogen dus niet ‘supporteren’. Deze afspraak is er gekomen omdat het ‘supporteren’ langs de zijlijn of achter het doel vaak leidden tot ruzies en scheldpartijen.

 

Leesboeken / gezelschapsspelletjes

Bij slecht weer moeten de leerlingen onder het afdak spelen of binnen in de polyvalente ruimte.  Tijdens de middagspeeltijd zorgt dit soms voor moeilijkheden.  Heel wat leerlingen hebben meestal niet voldoende om handen om zich bezig te houden.

In samenwerking met de leerlingenraad werd het volgende ondertussen gerealiseerd:

periode 2009/2010/2011

 • Er werden stripverhalen verzameld.
 • Er werden kleurpotloden en kleurboeken aangeschaft.  De leerlingen hebben ook blanco papier ter beschikking.
 • Er werden gezelschapsspelletjes verzameld/aangekocht.

Dit materiaal wordt in stapelboxen opgeborgen; handig en snel in gebruik te nemen en ook vlot weer opgeruimd.  De leerlingen van de leerlingenraad leiden dit in goede banen tijdens deze speeltijden.

 • Er werden leesboeken van Geronimo Stilton aangekocht.  Deze boeken spreken zeker de wat oudere leerlingen aan.  Deze boeken worden in een stapelbox in een kast bewaard.  Bij slecht weer nemen twee leerlingen van de 3de graad  de rol als  bibliothecaris waar tijdens de middagspeeltijden.  Aan deze bibliothecarissen wordt aangeleerd hoe ze te werk moeten gaan bij het uitlenen van de boeken.  Zij dienen er natuurlijk ook op toe te zien dat alle boeken in goede staat terug ingeleverd worden.

 

Leerlingenenparticipatie : info

Leerlingenparticipatie

Leerlingenraad – Verslagen

Leerlingenraad 2017.10.20 Leerlingenraad 2017.11.10 Leerlingenraad 2017.12.01 Leerlingenraad 2018.01.19 Leerlingenraad 2018.03.23 Leerlingenraad 2018.04.18 Leerlingenraad 2018.05.25 Leerlingenraad 2018.10.04 Leerlingenraad 2018.10.15 Leerlingenraad 2018.11.18 Leerlingenraad 2018.12.18 Leerlingenraad 2019.01.10 Leerlingenraad 2019.02.07 Leerlingenraad 2019.04.25 Leerlingenraad 2019.05.02 Leerlingenraad 2019.09.13 Leerlingenraad 2020.03.10 Leerlingenraad 2020.09.22 Leerlingenraad 2020.10.06 Leerlingenraad 2020.10.13 Leerlingenraad 2020.11.20

Digitaal schoolkrantje

Spelletjes, gedichtje en mopje; veel plezier! Schoolkrantje febr. 2018 Schoolkrantje febr. 2018 – Oplossingen Schoolkrantje april 2018