Leerlingenparticipatie

De leerlingenraad

Uit het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar worden 2 leerlingen verkozen die zetelen in de leerlingenraad. Deze leerlingen worden verkozen door hun klasgenoten.  Het doel is om de leerlingenparticipatie te verhogen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen onder begeleiding de klastitularissen en eventueel de zorgcoördinator.

Op de leerlingenraad worden:

– voorstellen van de leerlingen besproken. De afgevaardigden van de leerlingenraad brengen de agendapunten aan. De leerlingen van het lager kunnen hun voorstellen, bemerkingen, … overbrengen via de ‘brievenbus van de leerlingenraad’.

– afspraken gemaakt op vraag van medeleerlingen, ouders of schoolteam.

De vertegenwoordigers van de leerlingenraad krijgen ook verantwoordelijkheid toegewezen van projecten die zij uitgewerkt hebben; bijvoorbeeld: de speelgoedkoffer, de geluidsinstallatie, de “vergeet-mij-nietjes”, het stoepkrijt, …

De leerlingen mogen maximaal twee schooljaren in de leerlingenraad zetelen, tenzij er geen andere kandidaten zijn.  Deze regel werd op voorstel van leerlingen ingevoerd om andere leerlingen ook een kans te geven om in de leerlingenraad te zetelen.

De verslagen van de leerlingenraad worden aan alle leerlingen van het lager toegelicht en worden op de website van de school geplaatst.

De verslagen van de leerlingenraad vind je op onze website terug bij de rubriek ‘leerlingenraad’.

Leerlingenenparticipatie : info

Leerlingenparticipatie

Bekijk pagina »

Leerlingenraad – Verslagen

Leerlingenraad 2017.10.20 Leerlingenraad 2017.11.10 Leerlingenraad 2017.12.01 Leerlingenraad 2018.01.19 Leerlingenraad 2018.03.23 Leerlingenraad 2018.04.18 Leerlingenraad 2018.05.25 Leerlingenraad 2018.10.04 Leerlingenraad 2018.10.15 Leerlingenraad 2018.11.18 Leerlingenraad 2018.12.18 Leerlingenraad 2019.01.10 Leerlingenraad 2019.02.07 Leerlingenraad 2019.04.25 Leerlingenraad 2019.05.02

Bekijk pagina »

Digitaal schoolkrantje

Spelletjes, gedichtje en mopje; veel plezier! Schoolkrantje febr. 2018 Schoolkrantje febr. 2018 – Oplossingen Schoolkrantje april 2018  

Bekijk pagina »