↑ Terug naar Ouderraad

Info ouderraad

Wie zijn wij ?

Alle leden van de ouderraad zijn ouder van één of meerdere kinderen die in de Gemeentelijke Basisschool Alt-Hoeselt naar school gaan.

Lid worden van de ouderraad gebeurt volledig op vrijwillige basis: iedereen mag zich hiervoor kandidaat stellen.

De ouderraad werkt actief mee aan de ondersteuning van de werking van de school.

De leden van de ouderraad zijn een aanspreekpunt voor andere ouders (dit kan zowel mondeling als via e-mail: zie website/ouderraad/contact).

Tijdens het schooljaar is er regelmatig (ongeveer een 7-tal keren per schooljaar) een overleg, samen met een vertegenwoordiging van de school (directie en afvaardiging van leerkrachtenkorps).

Wat doen wij ?

 • Schoolkalender : de ouderraad staat in voor het maken van de foto’s en het opmaken van de kalender; deze kalender wordt jaarlijks te koop aangeboden.
 • Sintfeest : de ouderraad staat in voor de voorbereiding van en praktische hulp bij het sintfeest.
 • I.s.m. de school houdt de school een winstgevende activiteit.
 • Schoolfeest/musical : de ouderraad biedt praktische hulp aan tijdens het schoolfeest of de musical.

Met de opbrengst van de kalenderverkoop en van de winstgevende activiteit worden volgende dingen gerealiseerd :

 • 1 gratis turn-T-shirt per leerling
 • Catering sintfeest
 • Vervoerskosten schooluitstappen

De ouderraad voorziet € 3 000 voor het bekostigen van bepaalde vervoerskosten. 

Hiervan worden de schoolreis en de sport- en speluitstappen zoals IJsparadijs, Rollebolle, Kronkeldidoe, Alles met de bal en American Games bekostigd.
Op deze wijze genieten de ouders van onze schoolkinderen twee keren van een betekenisvolle korting.
Het vervoer vormt namelijk een steeds groter wordende kost.

 Indien er overschot rest op het einde van het schooljaar, dan wordt dit bedrag overgeheveld naar het volgende schooljaar en kunnen hiervan nog andere uitstappen betaald worden.

 • Afscheidscadeautjes laatstejaars
 • Inkleding speelplaatsen : voetbaldoelen, zitbank, fietsjes, klim- en klautertuigen, glijbaan, zandbak, …
 • Spelletjes kleuterklassen
 • Geluidsinstallatie

Interesse ?

Indien je interesse hebt om lid te worden van de ouderraad, of om (al dan niet éénmalig) te helpen bij de organisatie van één van onze activiteiten, kan je steeds contact opnemen met een lid van de ouderraad of via het e-mailadres, vermeld op deze webpagina.