Onze school

Onze school

Sportpleinstraat 2
3730 Hoeselt
tel.: 012 / 23 75 16
e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be
website: www.gbs-alt-hoeselt.be

Historiek

Op maandag, 2 september 2002, mochten personeelsleden en leerlingen het schooljaar starten in de nieuwbouw!  Het was een dag om naar uit te kijken doch enkele weken voorheen had niemand verwacht dat we deze streefdatum zouden halen; zeker niet als je de lijst overliep van de werken die nog dienden uitgevoerd te worden na het bouwverlof!  Toch werd deze streefdatum gehaald, hetzij zeer nipt.  Op vrijdag, 30 augustus, mochten we de nieuwbouw immers nog niet betreden.  Het moge duidelijk zijn dat het nieuwe schooljaar hectisch zou starten;  ’s zaterdags -met hulp van ouders en teamleden- alle meubilair en materialen verhuizen om ’s zondags alles zijn plaats te geven en dan ’s maandags: van start!

Uiteraard waren de leerlingen die maandagochtend zeer opgetogen.  Iedereen verzamelde in de oude bouw.  Het enige dat nog niet mee verhuisd was, waren de stoeltjes van de leerlingen.  Zij mochten -bij wijze van officieuze inhuldiging- hun stoeltje verhuizen van de oude naar de nieuwe klas. Het was maar een kleine onderneming dat tochtje van de oude naar de nieuwe bouw maar de realisatie van deze nieuwbouw was een veel grotere onderneming waar vele jaren over heen gingen.

Er werd in 1995 bouwgrond gezocht, gevonden en gekocht door het Gemeentebestuur van Hoeselt; goed gelegen in het centrale Alt-Hoeselt, tussen dorpskerk en parochiaal centrum.  Vanaf dan lopen de besprekingen met de architect en worden er ontwerpen en ramingen gemaakt.  Met DIGO, de Dienst voor Infrastructuur van het Gesubsidieerd Onderwijs, (nu AGIOn, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) werden er besprekingen aangevat voor het bekomen van de nodige subsidies, die op 25.05.1999 werd  toegekend.  Hierna volgde de goedkeuring van de bouwvergunning in november 1999 en in december 1999 heeft de gemeenteraad het lastenboek goedgekeurd, waarna de  aanbestedingsprocedure van start is gegaan.  In mei 2000 werd de aannemer aangesteld en vanaf dan liep de bouwfase, van ruwbouw tot afwerking met omgevingswerken. Na het bouwverlof van 2002 werd alles op alles gezet om kost wat kost het gebouw te kunnen betrekken op maandag, 2 september 2002… en zo geschiedde…

Met de realisatie van dit schoolproject heeft de Gemeente Hoeselt het derde opeenvolgend schoolgebouw in Alt-Hoeselt gebouwd!  Van een schooltje op het kerkplein naar de Sint-Lambertusstraat (kleuter)/Schoolstraat (lager) gaat het nu naar de Sportpleinstraat.

In mei/juni 2000 werden dus de eerste werken gestart.  Voor ons, de personeelsleden, het ultieme bewijs dat onze nieuwe school er echt zou komen!  Niets te vroeg trouwens want in de oude gebouwen regende het regelmatig binnen, liet de verwarming ons meerdere malen in de steek en viel de kalk her en der van de muren.  Doch niet geklaagd; volgend jaar september 2001 zitten we immers in de nieuwe school.  Dus we houden de moed er maar in, we moeten immers maar een jaartje meer geduld hebben…

Maar… september gaat zonder verhuizen voorbij.  Weerom niet getreurd, we blijven optimistisch en houden ons klaar om onder de paasvakantie 2002 vliegensvlug in en uit te pakken.  Helaas, ook deze streefdatum wordt niet gehaald…

Vele bakstenen, betonbalkjes en -bogen later is het dan eindelijk zover.  We gaan verhuizen, het is intussen 31 augustus 2002.  Gepakt met emmer, dweil, spons en ‘echtgenoten’ staan we met andere vrijwilligers klaar om naar onze spiksplinternieuwe school te verhuizen.  Het lijkt onoverkomelijk; krijgen we echt alles op twee dagen tijd in orde???  Maar we spelen het klaar, we verhuizen op één weekend; allemaal dankzij de vele helpende handen!  Op maandag, 2 september 2002 zitten we dan ook fier en blij maar… reeds erg vermoeid in onze nieuwe school.  Zucht… en joepie!!! ?

Administratieve gegevens

Onze school: Logo: Adres: GBS Alt-Hoeselt Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt Contactgegevens: tel.: 012  23 75 16 e-mail:  info@gbs-alt-hoeselt.be website: www.gbs-alt-hoeselt.be Aanbod: Onze school is een gesubsidieerde basisschool; dit houdt in dat er een volledige doorstroming is van de onthaalklas (2,5- jarigen) tot en met het 6de leerjaar. Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Hoeselt Dorpsstraat 17 3730 Hoeselt …

Les- / Schooluren (kleuter + lager)

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8u45 – 11u55 8u45 – 11u55 8u45 – 11u55 8u45 – 11u55 8u45 – 11u55 13u00 – 15u45 13u00 – 15u20 13u00 – 15u20 13u00 – 15u20

Schoolreglement / Praktische info

Schoolreglement (Door in de inhoudstabel op een titel te klikken, spring je onmiddellijk naar desbetreffende tekst.)   In het schoolreglement vindt u niet alleen algemene en wetgevende informatie i.v.m. onze school, u vindt er ook heel wat praktische info zoals: de openingsuren en de dagindeling afspraken omtrent agenda, huiswerk, rapport, oudercontact verkeer en veiligheid verjaardagen …

Pedagogisch Project

In ons pedagogisch project staan beschreven: onze levensbeschouwelijke uitgangspunten onze visie op ontwikkeling en opvoeding met o.a. onze zorgwerking   Pedagogische Project

Varia

Carnaval Hoekenwerking 2de graad Pesten – Stappenplan Huiswerk – Richtlijnen Evalueren en rapporteren Gezonde tussendoortjes Verkeer en veiligheid aan de school